Formulář

Vyplňte níže uvedený
formulář.

Výrobek

Zabalte výrobek a předejte
dovozové firmě.

Zde můžete provést objednávku svozu Vašeho výrobku do servisu. Ujistěte se, že jste si přečetli všeobecné podmínky. Potvrzením objednávky souhlasíte s podmínkami.

Upozornění:
Nahlášení záruční opravy u značky Panasonic se provádí prostřednictvím call linky Panasonic +420 236 032 911 (https://zl.panasonic.cz/zo/)

GDPR Údaje budou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazů na základě platného právního základu správce. Subjekt údajů je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravám, vymazání, omezením zpracování a jejich přenosu. Subjekt údajů má právo nesouhlasit se zpracováváním údajů na základě platného právního základu správce a zpracování údajů pro marketingové účely. Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému úřadu a kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů bez vlivu na zákonnost jejich zpracování v čase před takovým odvoláním souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nebude možné odpovídat na dotazy. Údaje budou uchovávány až do zodpovězení dotazu.

Informace o Vás:


Kontaktní informace:


Informace o reklamovaném výrobku:


Výrobek je nutné odeslat, tak aby byl na servise do 7 pracovních dnů od převzetí od zákazníka.


Další informace:


Přepravní podmínky
Pro přepravu vaší zásilky využíváme službu smluvní přepravní společnosti nebo přepravu POASS Technologies , proto je nutno vyplnit správně všechny údaje a to včetně telefonu, na němž Vás bude kontaktovat přepravní společnost pro domluvení termínu svozu. U pozáručních oprav účtujeme ceny za dopravu dle předem sjednané ceny.
Proces přepravy upravují všeobecné obchodní podmínky . Pokud dojde k porušení všeobecných obchodních podmínek nebude brán zřetel na pozdější reklamace. Při poškození zásilky je nutné provést zápis o škodě do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zásilky. Potvrzením objednávky souhlasíte s podmínkami.
Správně zabalená zásilka musí splňovat následující parametry:
obal musí odpovídat hmotnosti zásilky a chránit ji tak během přepravy
obal musí být vhodný pro zpracování zásilky pomocí automatického třídícího zařízení
obal musí být z takového materiálu, aby nepoškozen vydržel pád z výšky 80 cm
zásilka musí být stohovatelná, tzn., že musí být uvnitř natolik zabezpečena a vyztužena aby vydržela minimální statické zatížení pětinásobku vlastní hmotnosti
veškerá víka a otvory v obalu, musí být pevně a viditelně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich otevření
volný prostor mezi obalem a obsahem musí být vyplněn
stahovací obal se na horní straně zásilky nesmí mačkat a být potištěn k přepravě nepřijímáme svázané zásilky
v případě opakovaného použití kartonových krabic odstraňte všechny staré přepravní štítky
zásilka musí splňovat maximální povolené rozměry:
Nejdelší strana zásilky = 175 cm
Obvodová délka 300 cm = (délka nejdelší strany + 2x šířka + 2x výška)
Max. hmotnost
Tuzemská zásilka - max.50 kg (nadrozměrné zásilky do 1 tuna)
Mezinárodní zásilka - 31,5 kg


 Souhlasím s přepravními podmínkami *
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů *

Copyright © 2018 POASS Technologies s.r.o. | Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Všeobecné smluvní podmínky
Úvod | Nahlášení opravy | Kontakt